Naše vize

K lodi je třeba přistupovat s pokorou …

Dá-li se o někom říct, že se narodil jako námořník, platí to o kpt. Pavlu Kocfeldovi  stoprocentně. „Tatínek byl vojenský pilot, po něm jsem nejspíš zdědil touhu po dobrodružství,“ usmívá se jeden z nejzkušenějších českých kapitánů Pavel Kocfelda a dodává na vysvětlenou, proč se nevydal v otcových šlépějích. „Když jsem se v 70. letech rozhodoval o svém budoucím povolání, bylo mi jasné, že na nebi nebude pro civilní piloty příliš možnosti k rozletu, proto jsem dal přednost lodní dopravě, která slibovala větší volnost.“ Od té doby uběhlo už 43 let a z Pavla Kocfeldy se stal jeden z nejuznávanějších kapitánů velké i malé plavby v České republice.

Od doby, kdy Pavel Kocfelda vystudoval na SPŠ v Děčíně obor Provoz a ekonomika lodní dopravy, strávil tisíce hodin na říčních, ale i mořských plavbách. Na nich sbíral a dodnes sbírá své zkušenosti, které následně předává v rámci kapitánských kurzů všem zájemcům o kapitánské zkoušky.

V roce 1990 kpt. Pavel Kocfelda založil firmu REKO, která funguje jako školicí a výcvikové středisko malých plavidel a provozuje osobní lodní dopravu. Její činnost později rozšířil o kvalitní výuku a výcvik jachtingu na vnitrozemských vodách a od roku 1999 také o školení a výcvik námořního jachtingu. V průběhu této doby navázal i zajímavou spolupráci se zahraničními charterovými společnostmi, proto dnes může nabídnout pronájem lodí různých typů ve všech světových lokalitách.

Už více než deset let se také úspěšně rozvíjí spolupráce kpt. Pavla Kocfeldy se Skippers Clubem by Dutch Masters, nejstarším a největším českým pronajímatelem lodí na kanálech, řekách a jezerech Holandska. Byl jmenován i admirálem celé flotily lodí této společnosti a pravidelně se účastní všech akcí pořádaných pro stávající či budoucí klienty, např. cvičných plaveb v Praze a zkušební či kondiční plavby v Holandsku.

Kpt. Pavel Kocfelda už před dvaceti lety vytvořil vlastní skripta, z nichž získávali znalosti absolventi – dnes většinou také úspěšní kapitáni. Je autorem mnoha odborných publikací – radarová navigace, příručky VMP, MPZ apod. – a pravidelně přispívá do odborných časopisů. Zároveň poskytuje konzultační a poradenské služby v oblasti plavidel a plavby, zajišťuje odbornou asistenci při výběru a koupi plavidel, zprostředkovává soudní odhady, znalecké posudky apod.

Jeho záběr je vskutku široký, hlavní náplní jeho práce ale představují kapitánské kurzy. Máte-li tedy zájem získat skutečně odborné znalosti o řízení a provozu velkých i malých plavidel, ať už na řekách, nebo na mořích, absolvovat kapitánský kurz, případně si domluvit odbornou asistenci při výběru a koupi plavidla, obraťte se s důvěrou na kpt. Pavla Kocfeldu.

Budete tak mít záruku, že se vám dostane fundovaných informací od člověka, který patří v ČR nejen ke služebně nejstarším a tedy nejzkušenějším kapitánům, ale především k těm nejlepším. Přes veškeré úspěchy a popularitu, kterých při své práci dosáhl, zůstal kpt. Pavel Kocfelda člověkem, který nežije s hlavou v oblacích, ale naopak stojí nohama pevně na zemi, tedy spíše na palubě. „K lodi je třeba přistupovat s určitou pokorou…“ říká, a určitě i proto patří v současnosti k nejoblíbenějším kapitánům a instruktorům jachetních výcviků u nás.

Kpt. Pavel Kocfelda